Niedokrwistości powodowane są zmniejszeniem
stężenia hemoglobiny, liczby
erytrocytów i wartości liczby hematokrytowej.
W praktyce sprawdzają się dwa
podziały niedokrwistości: pierwszy –
w zależności od stopnia regeneracji (regeneratywne
i nieregeneratywne) i drugi
– uwzględniający wskaźniki czerwonokrwinkowe:
MCV, MHC i MCHC.

Kategorie: Moje prace