Paranowotworowe zespoły hypereozynofilowe są rzadko spotykanym objawem w nowotworach, najczęściej pojawiają się w chłoniakach limfocytów T. 

Występują również w innych nowotworach, głównie rakach (m.in. gruczołów okołoodbytowych, płuc, ślinianek, jajnika). Towarzyszyć im może odmłodzenie granulocytów kwasochłonnych, do mielocytów włącznie, podobnie, jak przy odpowiedzi białaczkowej, dotyczącej neutrofili.

źródło : Weterynaria w praktyce, Październik 10/2011

Kategorie: Moje prace