Niedokrwistości

Przyczyna:  hemoliza ( rozpad)  erytrocytów,  krwotoklubzaburzenia  wytwarzania erytrocytów.  Dla celów diagnostycznych, bierzemy pod uwagę dwa podziały niedokrwistości, bardzo przydatne w naszej  praktyce:  1 .Podział uwzględniający liczbę retikulocytów (niedokrwistości regeneratywne i nieregeneratywne ).   Retikulocyty są formą przejściową pomiędzy erytroblastem kwasochłonnym i erytrocytem. Pojawiają się w krwi obwodowej w zwiększonej liczbie Czytaj dalej…

Rodzaje płynów z jam ciała

Płyn, znajdujący się w jamie opłucnej lub worku osierdziowym może być przesiękiem, zmodyfikowanym przesiękiem lub wysiękiem. Tworzenie się płynu pozakomórkowego zależy od ciśnienia hydrostatycznego i onkotycznego ( białek ) w krwi. Spadek ciśnienia onkotycznego albumin do 1,5 g/dl ( np. w glomerulopatiach czy enteropatiach, chorobach wątroby ) , wzrost ciśnienia Czytaj dalej…