Niedokrwistości

Przyczyna:  hemoliza ( rozpad)  erytrocytów,  krwotoklubzaburzenia  wytwarzania erytrocytów.  Dla celów diagnostycznych, bierzemy pod uwagę dwa podziały niedokrwistości, bardzo przydatne w naszej  praktyce:  1 .Podział uwzględniający liczbę retikulocytów (niedokrwistości regeneratywne i nieregeneratywne ).   Retikulocyty są formą przejściową pomiędzy erytroblastem kwasochłonnym i erytrocytem. Pojawiają się w krwi obwodowej w zwiększonej liczbie Czytaj dalej…