Trudności rozpoznania zapalenia trzustki u psów. Cz. II. Analiza przypadków

Zapalenia trzustki występują u psów o wiele częściej, niż się sądzi. W zasadzie przy każdymprzypadku przebiegającym z wymiotami i biegunką powinniśmy brać pod uwagę tę chorobę.Przyczyną trudności z jej diagnozowaniem są niejednorodne i nieswoiste objawy kliniczne orazwyniki badań laboratoryjnych, które mogą sugerować zupełnie inne jednostki chorobowe.Difficulties in diagnostic workup of Czytaj dalej…

Zespoły paranowotworowe. Trudne przypadki

Paranowotworowe zespoły hypereozynofilowe są rzadko spotykanym objawem w nowotworach, najczęściej pojawiają się w chłoniakach limfocytów T.  Występują również w innych nowotworach, głównie rakach (m.in. gruczołów okołoodbytowych, płuc, ślinianek, jajnika). Towarzyszyć im może odmłodzenie granulocytów kwasochłonnych, do mielocytów włącznie, podobnie, jak przy odpowiedzi białaczkowej, dotyczącej neutrofili. źródło : Weterynaria w praktyce, Czytaj dalej…

Dysplazje szpiku kostnego (mielodysplazje) u psów i kotów

Dysplazje szpiku kostnego występują u ludzi, psów i kotów. Charakteryzują się prawidłową lub zwiększoną liczbą krwinek w szpiku kostnym, często o nieprawidłowej morfologii, i zmniejszeniem ich liczby we krwi obwodowej. Najczęściej pojawia się niedokrwistość o charakterze nieregeneratywnym. W erytrocytach, neutrofilachipłytkachkrwi obserwuje się liczne zaburzenia w dojrzewaniu i budowie jąder, zmiany Czytaj dalej…

Cabot rings as a result of severe dyserythropoiesis in a dog

An 11-year-old female Dachshund was presented with depression, diarrhea, weight loss, and radiographic evidence of masses involving the liver, spleen, and cranial lobe of the right lung. Results of a CBC included severe nonregenerative anemia (HCT 14.2%, hemoglobin, 4.3 g/ dL, reticulocytes 66,000/mL) with marked metarubricytosis (nucleated RBCs 6.39103/mL). Examination of Czytaj dalej…

Babeszjoza i borelioza u psa, przypadek własny

Babeszjoza i borelioza należą do transmisyjnych chorób psów przenoszonych przez kleszcze. W rzadkich przypadkach obie jednostki chorobowe mogą występować jednocześnie. Zakażenia mieszane na tle Babesia i Borrelia stanowią dla lekarzy weterynarii problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. W niniejszym artykule przedstawiono opis przypadku klinicznego psa, u którego po przechorowaniu babeszjozy Czytaj dalej…

Diagnostyka laboratoryjna zespolenia wrotno-obocznego

Zespolenia wrotno-oboczne są to omijające wątrobę nieprawidłowe połączenia naczyń układu wrotnego i krążenia ogólnego. Mogą one występować jako wrodzone lub nabyte, będące wynikiem długotrwałego stanu zapalnego wątroby lub podwyższonego ciśnienia w żyle wrotnej (np. w marskości wątroby). Objawy kliniczne zespołu wrodzonego rozwijają się u psów w ciągu pierwszych 6 miesięcy Czytaj dalej…

Congenital Pelger-Huët anomaly in a Danish/ Swedish Farmdog: Case Report

A 13 year old Danish/Swedish Farmdog from Denmark was evaluated in a veterinary clinic in Warsaw, Poland for evaluation of an orthopedic problem. Radiographs revealed spondylosis and degenerative vertebral disease, which responded to treatment with anti-inflammatory medications. A predominance of hyposegmented neutrophils and eosinophils containing condensed chromatin and normal cytoplasm Czytaj dalej…

Niedokrwistości u szczeniąt i kociąt – cz. II

Badania wykonano u 21 pacjentów w wieku poniżej 1. roku, u których stwierdzono objawy niedokrwistości. Wykonywano morfologię, obliczano manualnie liczbę retikulocytów, u jednego pacjenta wykonano pomiar kinazy kreatynowej.  Wykonywano także oznaczenie poziomu żelaza, szybke testy w kierunku chorób zakaźnych, test Coombsa i badania parazytologiczne kału. źródło : Weterynaria w praktyce, listopad-grudzień Czytaj dalej…