Jesteś tutaj

Strona główna

Moje prace

Diagnostyka laboratoryjna zespolenia wrotno-obocznego

Zespolenia wrotno-oboczne są to omijające wątrobę nieprawidłowe połączenia naczyń układu wrotnego i krążenia ogólnego. Mogą one występować jako wrodzone lub nabyte, będące wynikiem długotrwałego stanu zapalnego wątroby lub podwyższonego ciśnienia w żyle wrotnej (np. w marskości wątroby). Objawy kliniczne zespołu wrodzonego rozwijają się u psów w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia. U kotów objawy te pojawiają się znacznie później. Według niektórych autorów mogą ujawnić się w wieku nawet 5-10 lat, według innych – 1-7 lat (1, 9, 10,14).

Congenital Pelger-Huët anomaly in a Danish/ Swedish Farmdog: Case Report

A 13 year old Danish/Swedish Farmdog from Denmark was evaluated in a veterinary clinic in Warsaw, Poland for evaluation of an orthopedic problem. Radiographs revealed spondylosis and degenerative vertebral disease, which responded to treatment with anti-inflammatory medications.

A predominance of hyposegmented neutrophils and eosinophils containing condensed chromatin and normal cytoplasm were identified on a routine CBC. Follow-up blood film evaluations over the course of 12 months confirmed that the hyposegmented granulocytes persisted.

Niedokrwistości u szczeniąt i kociąt – cz. II

Badania wykonano u 21 pacjentów w wieku poniżej 1. roku, u których stwierdzono objawy niedokrwistości. Wykonywano morfologię, obliczano manualnie liczbę retikulocytów, u jednego pacjenta wykonano pomiar kinazy kreatynowej. 

Wykonywano także oznaczenie poziomu żelaza, szybke testy w kierunku chorób zakaźnych, test Coombsa i badania parazytologiczne kału.

źródło : Weterynaria w praktyce, listopad-grudzień /11-12/2009

Hematological changes in granulocytic anaplasmosis in dogs and horses

Anaplasma phagocytophilum is an intracellular bacteria with tropism for hematopoietic cells. 

Anaplasmosis is a tick-borne disease which occurs in animals and in humans. In Europe it is transmitted by bloodsucking Ixodes ricinus. Wild and domestic animals can be reservoir of this microorganism. Clinically anaplasmosis is characterized by fever, apathy and mucosal bleeding but these symptoms are not specifi c. Hematological examination may reveal thrombocytopenia.

In this article specifi c hematological features of granulocytic anaplasmosis were described.

Niedokrwistości u szczeniąt i kociąt – cz. I

Niedokrwistości powodowane są zmniejszeniem stężenia hemoglobiny, liczby erytrocytów i wartości liczby hematokrytowej.

W praktyce sprawdzają się dwapodziały niedokrwistości: pierwszy – w zależności od stopnia regeneracji (regeneratywne i nieregeneratywne) i drugi– uwzględniający wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV, MHC i MCHC.

Mykoplazmoza hemotropowa u psów

Mykoplazmy są grupą organizmów potencjalnie patogennych dla psów. Ich niektóre gatunki wywołują u psów niedokrwistość (Mycoplasma haemocanis),choroby układu oddechowego (Mycoplasma cynos) i zakażenia dróg moczowo-płciowych (Mycoplasma canis). 

W artykule przedstawiono zmiany hematologiczne we krwi psów będące następstwem zakażeń na tle Mycoplasma haemocanis. Mykoplazmy należy traktować jako potencjalne przyczyny niedokrwistości u psów, zwłaszcza w przypadkach, gdy leczenie antybiotykami jest nieskuteczne.

Anomalie jąder leukocytów

W artykule opisano rzadkie anomalie leukocytów dotyczące budowy jąder komórkowych: wrodzoną i nabytą anomalię Pelgera-Hüeta, apoptozę krwinek białych we krwi obwodowej oraz zmiany jąder w zaburzeniach granulopoezy.

Wrodzona anomalia Pelgera-Hüeta jest wadą dziedziczną, polegającą na łagodnym zaburzeniu rozwoju i budowy jąder granulocytów (obojętno-, kwasoizasadochłonnych) oraz – rzadziej – monocytów.

Objawia się utrzymującą się przez całe życie hiposegmentacją jąder leukocytów.

źródło : Weterynaria w praktyce, kwiecień 4/2010

Immune-mediated hemolytic anemia in dogs – a study of 48 cases

The study presents 48 cases of immune-mediated hemolytic anemia in dogs. The causes of AIHA, diagnostic methods, erythrocytes degeneration, dependence on sex, breed and age as well as death rate were described.

The first case of feline babesiosis in Poland

Babesiosis is a disease caused by the protozoan Babesia spp. and transmitted by blood sucking ticks. It became extremely often in dogs in Poland. The aim of this paper was to present a clinical course of babesiosis

Strony

Szybki kontakt

tel : 603-582-565

e-mail : 

janina.lukaszewska
@gmail.com


Uwaga : Nie udzielam konsultacji drogą elektroniczną.

Nazwa użytkownika