Warsztaty „Diagnostyka laboratoryjna w Praktce” .

Początek  16-17 styczeń  2021 , miejsce -Wrocław . Ze względów zdrowotnych liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty oparte  na praktycznej ocenie wyników badań – morfologii, biochemii, cytologii.  Oparte na wieloletnich doświadczeniach własnych i badaniach, wykonywanych w trakcie trwania warsztatów. Unikatowe przypadki, połaczone z leczeniem. .

1.     Badania hematologiczne i ich  praktyczna interpretacja:

 – Układ białokrwinkowyleukocytoza, leukopenia, zmiany ilościowe w zakresie poszczególnych form białych

krwinek (   wartości bezwzględne leukocytów,  zmiany w morfologii i  ich znaczenie w diagnostyce –  

podstawie przypadków klinicznych).

– Układ czerwonokrwinkowy – zmiany ilościowe i jakościowe dotyczące erytrocytów, oraz ich praktyczne naczenie w diagnostyce, przypadki kliniczne, znaczenie wskaźników czerwonokrwinkowych ( MCV, MCH, MCHC)w diagnostyce

– Pacjenci – interprtacja wyników

-Ocena histogramów.

-Wykonywanie oraz interpretacja rozmazów krwi.Pacjenci – interpreyacje wyników, także uczestników

-Ocena  retikulocytozy – rodzaje retikulocytów, procent, liczba retikulocytów,barwienie i liczenie

– zajęcia praktyczne, 

-Hemopoeza – ocena blastów  w krwi obwodowej i  szpiku kostnym na materiale własnym

( zdjęcia, rozmazy krwi i szpiku kostnego)

Diagnostyka i  leczenie  niedokrwistości, przypadki

2.     Badanie moczu wraz z cytologią,  interpretacja wyników.

3.     Dobór i interpretacja wyników badań biochemicznych krwi                                                                   

4.     Omawianie bieżących przypadków klinicznych.

Prowadzi dr Janina Łukaszewska

Zapisy janina.lukaszewska@gmail.com, tel. 603582565

Kategorie: Aktualności