Niedokrwistości powodowane są zmniejszeniem stężenia hemoglobiny, liczby erytrocytów i wartości liczby hematokrytowej.

W praktyce sprawdzają się dwapodziały niedokrwistości: pierwszy – w zależności od stopnia regeneracji (regeneratywne i nieregeneratywne) i drugi– uwzględniający wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV, MHC i MCHC.

źródło : Weterynaria w praktyce, październik 10/2009

Kategorie: Moje prace