Zespolenia wrotno-oboczne są to omijające wątrobę nieprawidłowe połączenia naczyń układu wrotnego i krążenia ogólnego. Mogą one występować jako wrodzone lub nabyte, będące wynikiem długotrwałego stanu zapalnego wątroby lub podwyższonego ciśnienia w żyle wrotnej (np. w marskości wątroby). Objawy kliniczne zespołu wrodzonego rozwijają się u psów w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia. U kotów objawy te pojawiają się znacznie później. Według niektórych autorów mogą ujawnić się w wieku nawet 5-10 lat, według innych – 1-7 lat (1, 9, 10,14).

żródło : Magazyn Weterynaryjny / vol. 20 / nr 1082 173 / 2011

Kategorie: Moje prace