Babeszjoza i borelioza należą do transmisyjnych chorób psów przenoszonych przez kleszcze. W rzadkich przypadkach obie jednostki chorobowe mogą występować jednocześnie. Zakażenia mieszane na tle Babesia i Borrelia stanowią dla lekarzy weterynarii problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny.

W niniejszym artykule przedstawiono opis przypadku klinicznego psa, u którego po przechorowaniu babeszjozy rozwinęła się borelioza. Doniesienie zwraca uwagę lekarzy weterynarii na konieczność szerokiego monitoringu pacjentów z chorobami odkleszczowymi pod kątem różnych jednostek chorobowych przenoszonych przez pajęczaki.

źródło : Weterynaria w praktyce, marzec 3/2011

Kategorie: Moje prace